Trong lúc đó, Bayern Munich đã chiến thắng..

Chào ông.Sau khi ngôi sao Bilbo Williams ghi điểm vào phút thứ ba trong thời gian thừa kế, Messi xô ngã biệt thự Livvie ở giai đoạn thứ hai và bị tống ra bởi trọng tài Manzano.Trong trò chơi đối với Leipzig, hóm hỉnh thay thế do thương tổn và được chẩn đoán bị rách gân Achilles sau khi chơi.