Chúng tôi thấy rằng ông ấy đã hoàn toàn bình phục trong việc huấn luyện căn biệt thự và đã thắng ba trong bốn trận vừa qua.

The first 18 minute, Messi gửi một chân chính xác đến khu vực giới hạn, denBelle forward to get a nửa cơ hội, small Angie low shot was savedScott.Tôi chắc là ảnh muốn ở lại.