Manchester United đã không loại bỏ khả năng sử dụng Sancho, Ngoài ra, Harlen là tâm điểm của họ.

Henry đã nói: “Nếu không có một nhóm đồng đội giúp đỡ, tôi chắc chắn không thể đạt được nhiều thứNăm ngoái, Nagelsman đến Bayern, Rogers không muốn rời bỏ Leicester City, tenhagae một lần trở thành mục tiêu mới của Levi, nhưng vào Thứ s áu, tenhagae và Ajax đã kéo dài hợp đồng với một năm.Ý tưởng của anh luôn đi trước thời gian và những người thiển cận.