Thể thao thế giới: Panoramix dự định thuê xì-gà Barcelona.

tiền!Phát sóng trực tiếp vào tháng giêng, là Milan đã đánh bại Caglidựng 2-0 để dẫn một chiếc bàn seri A bằng ba điểm trong một seri gần đây một trận đấu.Nhưng Liverpool không thể chi bằng một triệu bảng Anh để mua lại đỉnh hay một trung tâm tương tự trong khoảng thời gian này.