Theo lịch trình, West Ham United sẽ thăm Manchester City trong vòng thứ ba của Hiệp Hội thừa tướng vào tháng Một. Những chiếc búa chỉ đạt được một lần thu và 9 lỗ hổng vào Manchester City trong vòng mười trận cuối, mà có thể nói là không có cơ hội chiến thắng.

Bộ phận huấn luyện huấn luyện huấn luyện huấn luyện viên mới của nhóm, không có tiến triển gì mới trong việc thay đổi hợp đồng giữa các nhómBởi vì nếu tôi hạ thấp nó, tôi sẽ ngay lập tức có ảnh hưởng tiêu cực lên CLB.Những viên chức hạng nhất đã đồng ý hoãn trận đấu vì lý do an to àn, nói rằng: “Hội thừa tướng đã đồng ý thay đổi lịch hẹn cuộc đấu.