Greenwood: luôn quan sát cách Cavanaugh luyện tập, và sử dụng nó trong cuộc thi..

Arsenal đang bắt đầu đặt thêm hỏa lực phòng thủ nữa.(lội tán dương) (tổng biên tập: bouilly)Hắn muốn thách thức một vị vua mới cực mạnh (Liverpool) nhưng cũng muốn đối phó với những thay đổi hiển nhiên trong đội hình, để làm tăng hiệu quả chiến đấu của cấp dưới của mình.